Ιστορία

Η Ιστορία του Τμήματος

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ιδρύθηκε το έτος 1999 στην Κομοτηνή και είναι ένα εκ των 5 Τμημάτων του Δ.Π.Θ. που δημιουργήθηκαν στην Ξάνθη, στην Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα. Άρχισε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 1999 στις εγκαταστάσεις της πτέρυγας Ε΄ της Νομικής Σχολής που διαμορφώνεται ακόμη στην Πανεπιστημιούπολη στοχεύοντας να αποτελέσει κόσμημα εξαιρετικό στο πλαίσιο του ιδιαίτερα φιλόδοξου αρχιτεκτονικού σχεδίου που υιοθετήθηκε.

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών προσφέρει δύο έτη σπουδών (Α΄ και Β΄ έτος - 4 εξάμηνα) κοινά για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, προσφέρει από το 3ο έτος και μετά και μέχρι το τέλος του Πτυχίου (Γ΄ και Δ΄ έτος - 4 εξάμηνα) δύο βασικές κατευθύνσεις εξειδίκευσης επιχειρώντας να προσφέρει στους φοιτητές του, την εξειδίκευση που είναι απαραίτητη στην σύγχρονη αγορά εργασίας διεθνώς:

  1. Οικονομικής Ανάλυσης.
  2. Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών έχει καταρτισθεί με γνώμονα τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής γνώσης, την ακαδημαϊκή δεοντολογία, την διδακτική και παιδαγωγική εμπειρία, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τα διεθνή δεδομένα που ισχύουν στον χώρο της οικονομικής επιστήμης σήμερα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι δυνατό να βελτιώνεται συνεχώς με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος που σήμερα ονομάζεται ακόμη Προσωρινή καθώς το Τμήμα διαθέτει συμβασιούχους καθηγητές βαθμίδων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80.

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών διαθέτει σήμερα ένα εξαίρετο επιτελείο καθηγητών οι οποίοι διδάσκουν τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ έτους στα Αμφιθέατρα του Τμήματος τα οποία συν το χρόνο βελτιούμενα προσφέρουν μία άνετη και σύγχρονη ατμόσφαιρα διδακτηρίου στους ενδιαφερόμενους.

Το Τμήμα διαθέτει εργαστήριο Η/Υ υψηλής τεχνολογίας και δυνατοτήτων που θα εξυπηρετήσει τους διδασκόμενους προσφέροντας γνώση και εμπειρία.

Το Τμήμα Δ.Ο.Σ.Α. συνεργάζεται ήδη με ξένα Πανεπιστήμια σε επίπεδο προγραμμάτων SOCRATES (Montpelier I, II, Univ. VALAHIA κ.λ.π.) σύντομα δε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος θα έχουν την δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τις υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες. Το Τμήμα Δ.Ο.Σ.Α. είναι ένα Τμήμα που πολλά υπόσχεται τόσο στο Δ.Π.Θ. όσο και στην Ελληνική Κοινωνία. Επιθυμεί να προσφέρει υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών παιδεία διαμορφώνοντας ολοκληρωμένους ανθρώπους και εκπαίδευση, δημιουργώντας συνεπείς και ικανούς επιστήμονες οικονομολόγους χρήσιμους στον τόπο, στην Ελλάδα, στην Θράκη, στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια.

Ήδη προσφέρει μία ποικιλία συγγραμμάτων και διαθέτει βιβλιοθήκη με σύστημα πολλαπλών αντιτύπων που συστεγάζεται με την βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής.

Το ενδιαφέρον των Πρυτανικών Αρχών, της Διοίκησης και των εργαζομένων στο Τμήμα ανθρώπων, αλλά και το υψηλό ήθος και φρόνημα των φοιτητών προϊδεάζουν για ένα λαμπρό αποτέλεσμα και για ένα θαυμάσιο διδακτικό και επιστημονικό μέλλον.

Το Τμήμα στο σύνολό του επιθυμεί να μπορεί και θέλει να καταστεί άκρως ανταγωνιστικό των υπολοίπων οικονομικών Τμημάτων της χώρας και να διεκδικήσει την θέση που του ταιριάζει στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό στίβο της σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής πραγματικότητας.