Χαιρετισμός

Αγαπητοί Φίλοι, Αγαπητοί Φοιτητές,

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είναι εξέλιξη και μετονομασία του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης που δημιουργήθηκε και λειτούργησε από το 1999 (φεκ ίδρυσης 179/ 06.09.1999) έχοντας απορροφήσει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Δ.Π.Θ. (φεκ 124/ 03.06.2013). Στόχος η μελέτη και η προαγωγή της οικονομικής επιστήμης.

Σήμερα οι μεγάλες αλλαγές στην τεχνολογία, στην επιστήμη και στην οικονομική συμπεριφορά των ανθρώπων οδηγούν σε ένα πολύπλοκο οικονομικό σύστημα. Στην οικονομία της πρόσβασης τα δίκτυα αποτελούν το νέο θεσμικό πλαίσιο της ανταλλαγής και της οικονομίας της αγοράς και στο σύγχρονο διεθνοποιημένο περιβάλλον ο ρόλος του χρηματοοικονομικού συστήματος είναι ιδιαίτερα βαρύνων.

Τα παραπάνω δεδομένα διαμορφώνουν νέες ευθύνες στην οικονομική επιστήμη και στις πανεπιστημιακές σχολές καθώς μέχρι σήμερα γνωστικά επίπεδα εμφανίζονται ορισμένες φορές ανεπαρκή για την κατανόηση και ερμηνεία του οικονομικού περιβάλλοντος. Σε μια εποχή λοιπόν που η οικονομική επιστήμη φιλοδοξεί να δώσει απαντήσεις σε μεγάλα και κρίσιμα ερωτήματα το τμήμα Οικονομικών Επιστημών με την διδασκαλία των οικονομικών, την επιστημονική παρουσία και την ερευνητική δραστηριότητα του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού συμβάλλει στην αρμονική σύζευξη μεταξύ επιστημονικής θεωρίας και πράξης.

Τα Τμήμα εξοπλίζει τους αυριανούς οικονομολόγους με όλα εκείνα τα θεωρητικά και ποσοτικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν κατ αρχήν να κατανοήσουν το οικονομικό περιβάλλον και στην συνέχεια να εργασθούν. Στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών προετοιμάζουμε τους φοιτητές χρησιμοποιώντας σύγχρονες διαδικασίες διδασκαλίας βασισμένες σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά την εμβάθυνση της γνώσης για το πώς λειτουργεί το οικονομικό σύστημα και επομένως παρακολουθεί την εξέλιξη των οικονομικών θεωριών και των υποδειγμάτων. Ο δεύτερος αφορά την διατύπωση "ορθών" θέσεων και προτάσεων για την επίτευξη κάποιων στόχων ως προς την δικαιότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση του οικονομικού συστήματος.

Μαζί με τους συναδέλφους μου εκτιμούμε ότι με αυτό τον τρόπο ο απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών μπορεί να προσφέρει πειστικές αποδείξεις για τις προσωπικές του ικανότητες και γνώσεις στην αγορά εργασίας. Στον αυριανό απόφοιτο προσφέρονται τα εφόδια έτσι ώστε να ενεργοποιήσει τις γνώσεις του για να επιτελέσει ένα συγκεκριμένο έργο στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την διασύνδεση του Τμήματος με την τοπική κοινωνία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα θέματα που πηγάζουν από την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη αλλά και από την γεωπολιτική θέση της Θράκης αποτελούν μέρος ενός σύνθετου προβληματισμού που αποσκοπεί στην ανάδειξη του συγκριτικού πλεονεκτήματος της περιοχής.

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο ευχή όλων μας, μελών ΔΕΠ, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, είναι η συνεχής βελτίωση και η ανταπόκριση στις υψηλές προσδοκίες των φοιτητών μας.

Αν. Καθηγητής Ευάγγελος Δρυμπέτας

Πρόεδρος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών