Διοίκηση του Τμήματος

Το Πανεπιστήμιο ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το Κράτος δια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Πρόεδρος
Ευάγγελος Δρυμπέτας
Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος
Γεώργιος Σαραφόπουλος
Καθηγητής

Γραμματέας
Όλγα Αναγνωστοπούλου
Διοικητικός Υπάλληλος με Α΄ βαθμό Ταχ.

Δ/νση Τμήματος:
Πανεπιστημιούπολη
Κομοτηνή
Τ.Κ.69100
Τηλ.25310/39824-39826
FAX: 25310/39830
http://www.econ.duth.gr

Διοικητική Οργάνωση

Μέλη Γενικής Συνέλευσης
1. Ιωάννης K. Μουρμούρης
Καθηγητής
2. Γεώργιος Σαραφόπουλος
Καθηγητής
3. Διονύσιος Χιόνης
Καθηγητής
4. Ευάγγελος Δρυμπέτας
Αναπληρωτής Καθηγητής ως Πρόεδρος
5. Κωνσταντίνος Αξαρλόγλου
Αναπληρωτής Καθηγητής
6. Περικλής Γκόγκας
Αναπληρωτής Καθηγητής
7. Θεόφιλος Παπαδημητρίου
Αναπληρωτής Καθηγητής
8. Κωνσταντίνος Χαζάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής
9. Δημήτριος Δημητρίου
Επίκουρος Καθηγητής
10. Θεόδωρος Κουτρούκης
Επίκουρος Καθηγητής
11. Νικόλαος Ραχανιώτης
Επίκουρος Καθηγητής
12. Ελευθέριος Σπυρομήτρος
Επίκουρος Καθηγητής
13. Σύλβια Σταυρίδου
Επίκουρος Καθηγήτρια
14. Χαράλαμπος Βλάδος
Λέκτορας
15. Γεώργιος Γαλανός
Λέκτορας
16. Γεώργιος Γερονικολάου
Λέκτορας
17. Θωμάς Πουφινάς
Λέκτορας
18. Ιωάννης Χρυσόστομος Πραγγίδης
Λέκτορας
19. Παναγιώτης Τσίντζος
Λέκτορας