Διοίκηση του Τμήματος

Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Χαζάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος
Θεόφιλος Παπαδημητρίου
Αναπληρωτής Καθηγητής

Γραμματέας
Όλγα Αναγνωστοπούλου
Διοικητικός Υπάλληλος με Α΄ βαθμό Ταχ.

Δ/νση Τμήματος:
Πανεπιστημιούπολη
Κομοτηνή
Τ.Κ.69100
Τηλ.25310/39824-39826
FAX: 25310/39830
http://www.econ.duth.gr

Διοικητική Οργάνωση

Μέλη Γενικής Συνέλευσης
1. Ευάγγελος Δρυμπέτας
Καθηγητής
2. Ιωάννης K. Μουρμούρης
Καθηγητής
3. Γεώργιος Σαραφόπουλος
Καθηγητής
4. Διονύσιος Χιόνης
Καθηγητής
5. Περικλής Γκόγκας
Αναπληρωτής Καθηγητής
6. Θεόφιλος Παπαδημητρίου
Αναπληρωτής Καθηγητής
7. Κωνσταντίνος Χαζάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής ως Πρόεδρος
8. Παναγιώτης Αρτίκης
Επίκουρος Καθηγητής
9. Γεώργιος Γερονικολάου
Επίκουρος Καθηγητής
10. Δημήτριος Δημητρίου
Επίκουρος Καθηγητής
11. Θεόδωρος Κουτρούκης
Επίκουρος Καθηγητής
12. Ιωάννης Χρυσόστομος Πραγγίδης
Επίκουρος Καθηγητής
13. Νικόλαος Ραχανιώτης
Επίκουρος Καθηγητής
14. Ελευθέριος Σπυρομήτρος
Επίκουρος Καθηγητής
15. Σύλβια Σταυρίδου
Επίκουρος Καθηγήτρια
16. Χαράλαμπος Βλάδος
Λέκτορας
17. Γεώργιος Γαλανός
Λέκτορας
18. Θωμάς Πουφινάς
Λέκτορας
19. Παναγιώτης Τσίντζος
Λέκτορας