Φοιτητική Μέριμνα

Φοιτητική Μέριμνα

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται, με βάση ορισμένες προϋποθέσεις που καθορίζει ο νόμος, δωρεάν, σίτιση και στέγαση, την οποία παρέχει το Πανεπιστήμιο στις φοιτητικές λέσχες και εστίες, που λειτουργούν κατά πόλη με την ευθύνη του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας.

Επίσης στους προπτυχιακούς φοιτητές χορηγούνται δελτία μειωμένων εισιτηρίων για τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες.
Τέλος, το Πανεπιστήμιο εξασφαλίζει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όσους φοιτητές δεν έχουν άλλου είδους ασφάλεια.