Ανακοινώσεις

22/06/2017: Ανακοίνωση ορκωμοσίας ΜΒΑ (χώρος και ώρα πραγματοποίησης της τελετής)
21/06/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
20/06/2017: Ανακοίνωση Επιτυχόντες/Επιλαχόντες ΜΒΑ Master in Business Administration
08/06/2017: Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΒΑ Master in Business Administration
08/06/2017: Ανακοίνωση Ορκωμοσίας του ΜΒΑ 29.06.2017
08/06/2017: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ", ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017
06/06/2017: Προκήρυξη ΠΜΣ: ΜΒΑ Master in Buniness Administration
06/06/2017: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επισκέπτες Ερευνητές
06/06/2017: Ανακοινοποίηση: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΕΚΟ)
26/05/2017: Προκήρυξη Π.Μ.Σ. _ ΜΒΑ_ Master in Business Administration 2017-2018
26/05/2017: Ανακοίνωση για το ΠΜΣ Πολυεθνικές Επιχειρήσεις
26/05/2017: Ανακούνωση για τις ΔΕ Ιουνίου του ΜΒΑ
19/05/2017: Προκήρυξη ΠΜΣ ΜΒΑ Master in Business Administration
19/05/2017: Ανακοίνωση για το Μάρκετινγκ και την Επιχειρησιακή Στρατηγική
19/05/2017: Ανακοινοποίηση: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2016-2017
19/05/2017: Ανακοίνωση για Δ΄ εξάμηνο σπουδών
18/05/2017: Προκήρυξη ΠΜΣ MBA Master in Business Administration
18/05/2017: Ανακοίνωση για την ορκωμοσία της 25ης Μαϊου 2017
18/05/2017: Ανακοίνωση για το μάθημα Οικονομικά της Εργασίας
18/05/2017: Ανακοίνωση για το μάθημα Λογιστική ΙΙ
16/05/2017: Προκήρυξη ΠΜΣ ΜΒΑ Master in Business Administration

Παλαιότερες ανακοινώσεις...

Add to Google