Ανακοινώσεις

11/12/2017: Ανακοίνωση για Λογιστική Ι και Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση
06/12/2017: Ανακοινοποίηση στο ορθό Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2017-2018
21/11/2017: Εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Σύγκλητο
20/11/2017: ΛΙΣΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 23.11.2017
14/11/2017: Ανακοίνωση για ορκωμοσία 23.11.2017
08/11/2017: Ανακοίνωση για μετεγγραφές φοιτητών 2017
07/11/2017: Προκηρύξεις Υποτροφιών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
07/11/2017: Ανακοίνωση για παράταση δηλώσεων μαθημάτων
07/11/2017: Κατατακτήριες εξετάσεις 2017-2018
07/11/2017: Ανακοίνωση σχετικά με Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright
06/11/2017: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ του ΔΠΘ στη Σύγκλητο
06/11/2017: Πρόγραμμα σπουδών σε Αιγυπτιακά Πανεπιστήμια
06/11/2017: 2018 International Winter School
06/11/2017: Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright
02/11/2017: Ανακοίνωση για έναρξη δηλώσεων-παραλαβή συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ
02/11/2017: Πρακτικό Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Προέδρου & Αναπλ.Προέδρου του Τμήματος Ο.Ε.
30/10/2017: Ανακοίνωση κατατακτηρίων 2017/2018
27/10/2017: Ανακοίνωση για ΜΒΑ Master in Business Administration
26/10/2017: Πρακτικό Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπλ.Προέδου Τμήματος ΟΕ
25/10/2017: Συγκρότηση Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Ο.Ε. του Δ.Π.Θ.
25/10/2017: Ανακοίνωση για διενέργεια δημόσιας κλήρωσης

Παλαιότερες ανακοινώσεις...

Add to Google