Ανακοινοποίηση στο ορθό εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας