Ανακοίνωση ορκωμοσίας ΜΒΑ (χώρος και ώρα πραγματοποίησης της τελετής)



Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ορκωμοσία ΜΒΑ 2η.doc
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ.doc


22-06-2017 (ggavriil)