ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (και ΣΙΤΙΣΗ-ΣΤΕΓΑΣΗ)