Ανακοίνωση για τις εξετάσεις στις 11/9/2017
Σας ενημερώνουμε οτι οι εξετάσεις στις 11/9/2017 θα ξεκινήσουν στις 10:30, συγκεκριμένα:1. Ειδικά θέματα μακροοικονομικής: 10:30-12:30

2. Οικονομετρία Ι : 12:30-14:30

3. Ξένες άμεσες επενδύσεις και πολυεθνικές εταιρείες: 14:30-16:30


05-09-2017 (ggavriil)