Προκήρυξη Εκλογών για Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών