Διευρυμένο Περιφερειακό Συνέδριο Αν.Μακεδονίας και ΘράκηςΑκολουθούν 1 αρχεία:
1. Πρόσκληση.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.pdf


10-10-2017 (ggavriil)