Ανακοίνωση ΕΥΔΟΞΟΣ
Επισημαίνεται οτι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018.


18-01-2018 (ggavriil)