Ανακοίνωση για το Δ΄ εξάμηνο σπουδών
Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Δ΄ εξαμήνου σπουδών οτι η διδασκαλία των μαθημάτων "Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ" και "Κλαδική Οικονομική" θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη στις 9:00-13:00 και 13:00-17:00 αντίστοιχα.


24-04-2018 (ggavriil)