Κωσταντίνος Αξαρλόγλου

 

 

 

 

 

 

 

Σπουδές

  • B.A. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Ph.D. University of Michigan, M.A. University of Michigan
  • Επισκέπτης Καθηγητής (Fuqua School of Business, Duke University), (1993 - 1994)
  • Επίκουρος Καθηγητής (Babson College), (1994 - 2002)

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο:Διεθνείς Επενδύσεις και Βιομηχανική Πολιτική

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνο: (+30)25310-39817
E-mail:axarlog@otenet.gr
Διεύθυνση: Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
T.K.: 69100 Κομοτηνή

Ώρες Επικοινωνίας: Τετάρτη 14:00-15:00 και Πέμπτη 14:00-15:00

Διδασκόμενα Μαθήματα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ