Δημητρίου Δημήτριος Ι.Θέση
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΔΠΘ
Σπουδές
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
M.Sc. Airport Planning and Management, Canfield University
Δίπλωμα Ειδίκευσης – M.Sc., Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ΕΑΠ
Διδακτορικό Δίπλωμα, ΔΠΘ, Εκτίμηση ζήτησης σε εποχική διακύμανση

Γνωστικό αντικείμενο/Θεματικές περιοχές έρευνας:
Ποσοτικές μέθοδοι
Διαχείριση υποδομών
Εκτίμηση ζήτησης για μετακίνηση/μεταφορά
Τεχνικοοικονομική αξιολόγηση έργων υποδομής
Εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων από επενδύσεις σε υποδομές

Ώρες Επικοινωνίας
Τετάρτη: 17:00-19:00 και Πέμπτη: 08:00-10:00

Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, Νέο Κτήριο Νομικής, ΤΚ 69100, Κομοτηνή
Τηλ: 2531039507
Fax: 2531039830
E-mail: econdimitriou@gmail.com

Διδασκόμενα Μαθήματα ακαδημαϊκού έτους 2013-2014
Θεωρία Αποφάσεων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ