Ευάγγελος ΔρυμπέταςΣπουδές
Οικονομικό Τμήμα του ΑΠΘ
Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης στο Παρίσι
Διδακτορική Διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης στο Παρίσι

Βαθμίδα: Καθηγητής

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο: Οικονομική Δυναμική και Συγκριτική Οικονομικών Συστημάτων

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνο: (+30) 2531039817
E-mail:v.drimpetas@gmail.com
Διεύθυνση:
Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
T.K.: 69100 Κομοτηνή

Ώρες Επικοινωνίας : Δευτέρα 16:00-18:00 και Τρίτη 16:30-17:30

Βιογραφικό Σημείωμα Δημοσιεύσεις