Γαλανός Γεώργιος

Σπουδές
Διδακτορικό δίπλωμα
Τίτλος διατριβής: " ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ "
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 2009.
Μεταπτυχιακές Σπουδές (MBA focus in Tourism Management), Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2002.
Πτυχίο, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστήμιου Πειραιώς, 2000.

Βαθμίδα: Λέκτορας

Πεδίο ειδίκευσης/γνωστικό αντικείμενο: Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Διεθνής ανταγωνιστικότητας, τουριστική ανταγωνιστικότητα.
Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνο: (+30)2531039567
E-mail: ggalanos@econ.duth.gr
Διεύθυνση:
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
T.K.: 69100 Κομοτηνή

Ώρες Επικοινωνίας: Τετάρτη 12:00 - 14:00 και 18:00-20:00

Διδασκόμενα Μαθήματα
Στο προπτυχιακό πρόγραμμα του Οικονομικού Τμήματος
Οικονομικά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Περιφερειακή Οικονομική

Στο μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Οικονομικού Τμήματος
Διοικητική Λογιστική

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ