Χαζάκης ΚωνσταντίνοςΣπουδές
Πτυχίο Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών 1993, (βαθμός 9,27)
M.Sc. London School of Economics and Political Science, 1994
Διδακτορικό Δίπλωμα Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1999 (Άριστα)

Γνωστικό αντικείμενο/Θεματικές περιοχές έρευνας:
Οικονομική Ανάπτυξη στην Νοτιοανατολική Ευρώπη,
Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία,
Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση,
Θεσμική Οικονομική

Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, Νέο Κτήριο Νομικής, ΤΚ 69100, Κομοτηνή
Τηλ: 2531039821
Fax: 2531039830
E-mail: kmhazaki@otenet.gr

Διδασκόμενα Μαθήματα 2013-2014
Οικονομικά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Διεθνής Πολιτική Οικονομία
Διεθνείς Επιχειρηματικές Σχέσεις
Πολυεθνικές Επιχειρήσεις (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος)
Οικονομικά των ΜΚΟ (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος)

Σύντομο Βιογραφικό