Κουτρούκης Θεόδωρος

Σπουδές

Διδακτορικό δίπλωμα
Τίτλος διατριβής: " Εργασιακές Σχέσεις στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις: Η εμπειρία των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργασίας "
Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2004.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1990) Ειδικεύσεις: Οικονομική Ανάλυση, Οικονομική Επιχειρήσεων, Δημόσια Οικονομική, Στατιστική.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην «Εκπαίδευση Ενηλίκων», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2007).
Πτυχίο, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1988.
Κατεύθυνση: Οικονομική Θεωρία και Πολιτική.

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής

Πεδίο ειδίκευσης/γνωστικό αντικείμενο: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων- Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνο: (+30)2531039
E-mail: tkoutro@econ.duth.gr
Διεύθυνση:
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
T.K.: 69100 Κομοτηνή

Διδασκόμενα Μαθήματα
Στο προπτυχιακό πρόγραμμα του ΔΟΣΑ
Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
Οικονομική της Εργασίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ