Θεόφιλος Παπαδημητρίου

 Σπουδές

 • Διδακτορικό δίπλωμα
  Τίτλος διατριβής: "Εκτίμηση των παραμέτρων κίνησης μιας εικονοσειράς και εφαρμογή στην κατάτμηση των πεδίων της"
  Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνική Σχολή,
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2000.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα D.E.A. A.R.A.V.I.S. (Automatique, Robotique, Algorithmique, Vision, Image, Signal), ESSI, Πανεπιστήμιο της Nice - Sophia Antipolis, Γαλλία, 1996.
 • Πτυχίο, Μαθηματικό Τμήμα,
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1995.
  Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά.

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Πεδίο ειδίκευσης/γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική: Προγραμματισμός και Επεξεργασία Μαθηματικών Υποδειγμάτων

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνο: (+30)2531039553
E-mail: papadimi@ierd.duth.gr
Διεύθυνση:
Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
T.K.: 69100 Κομοτηνή

Ώρες Επικοινωνίας: Τετάρτη 14:00 - 16:00 και 18:00-20:00

Διδασκόμενα Μαθήματα
Στο προπτυχιακό πρόγραμμα του ΔΟΣΑ


Στο μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΔΟΣΑ "Διεθνών Οικονομικων και Επιχειρηματικών Σχέσεων"
 • Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων
 • Μέθοδοι Διοίκησης και Πρόβλεψης
 • Πληροφοριακά Συστήματα Υποστήριξης Διοίκησης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ