Πραγγίδης Ιωάννης-ΧρυσόστομοςΣπουδές
• Phd Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (2009)
• MSc Warwick University
• BA Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Βαθμίδα: Λέκτορας

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο: Ειδικά θέματα δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, επιχειρηματικοί κύκλοι, μη γραμμικά συστήματα

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνο: (+30)25310-39827
e-mail: gpragkid@ierd.duth.gr
Διεύθυνση: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ 69100, Κομοτηνή

Ώρες επικοινωνίας: Τετάρτη 09:00-15:00, Πέμπτη 09:00-15:00

Διδασκόμενα μαθήματα
• Μακροοικονομία Ι
• Ειδικά θέματα Μακροοικονομίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ