Γεώργιος Σαραφόπουλος

Σπουδές

  • Διδακτορικό Δίπλωμα (Diplome de doctorat es sciences mathematiques) Πανεπιστήμιο Claude Bernard της Lyon, Γαλλία.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (D.Ε.Α.), Institut Fourier του Πανεπιστημίου της Grenoble, Γαλλία.
  • Πτυχίο από το Μαθηματικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Βαθμίδα: Καθηγητής

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο: Μαθηματικά για Οικονομολόγους

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνο: (+30)2531039819
E-mail:gsarafop@econ.duth.gr
Διεύθυνση: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης , 69100 Κομοτηνή.
T.K.: 69100 Κομοτηνή

Διδασκόμενα Μαθήματα


Σύντομο Βιογραφικό Βιογραφικό Σημείωμα