Ελευθέριος Σπυρομήτρος

Διδακτορικό δίπλωμα, 2007
Τίτλος διατριβής " Theoretical Issues on Central Bank Transparency", Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, University of Strasbourg, Γαλλία.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα M.A., 2002
Τίτλος διατριβής " Policy Mix in a Monetary Union Under Alternative Labour Market Structures" Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, University of Strasbourg, Γαλλία.
Πτυχίο Οικονομικών, 2001
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, University of Strasbourg, Γαλλία.

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο:
Οικονομική Θεωρία και Ανάλυση

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
• Μακροοικονομικά
• Διεθνή Οικονομικά

Τρέχουσα Ερευνητική Δραστηριότητα:
• Διαφάνεια και Ανεξαρτησία Κεντρικών Τραπεζών
• Αβεβαιότητα Νομισματικής Πολιτικής
• Mηχανισμοί μετάδοσης Νομισματικής Πολιτικής

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 2531039558
E-mail: espyromi@ierd.duth.gr
Διεύθυνση:
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή 69100

Ώρες Επικοινωνίας:
Χειμερινό εξάμηνο: Πέμπτη 17:30-19:30
Εαρινό εξάμηνο: Τρίτη 12:00-14:00 και Τετάρτη 09:00-10:00

Διδασκόμενα Μαθήματα:
• Προπτυχιακά
o Χρηματοοικονομική Ανάλυση
o Διεθνής Οικονομική ΙΙ
o Οικονομικά της Εργασίας
o Δημόσια Οικονομική
o Νομισματική Πολιτική
o Περιφερειακή Οικονομική
• Μεταπτυχιακά
o Κανονιστικό Πλαίσιο Διεθνούς Εμπορίου

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:
• “Central bank credibility aspects and macroeconomic performance”, with Stephanos Papadamou and Moïse Sidiropoulos, Eastern European Economies, forthcoming.
• “Robust Monetary Policy under Model Uncertainty and Inflation Persistence”, with Li Qin and Moïse Sidiropoulos, Economic Modelling, vol. 30, pp. 721-728, 2013.
•“A Note on Monetary policy, asset prices and model uncertainty”, with Meixing Dai, Macroeconomic Dynamics, vol. 16(05), pp. 777-790, 2012.
•“Inflation contract, central bank transparency and model uncertainty”, with Meixing Dai, Economic Modelling, vol. 29(6), pp. 2371-2381, 2012.
•“Accountability and Transparency about Central Bank Preferences for Model Robustness”, with Meixing Dai, Scottish Journal of Political Economy, vol. 57(2), pp. 212-237, 2010.
•“Robust Monetary Policy with Uncertain Central Bank Preferences”, with Li Qin and Moïse Sidiropoulos, Bulletin of Economic Research, vol. 62(2), pp. 197-208, 2010.
•“Monetary Αccommodation and Unemployment: Why Central Bank Transparency Matters”, with Blandine Zimmer, Economics Letters, vol. 102(2), pp. 119-121, 2009.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ