Σύλβια Σταυρίδου

 

 

 

 

 

 

 

Σπουδές

Βαθμίδα: Λέκτορας

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο: Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνο: (+30)2531039818
E-mail: sstavrid@ierd.duth.gr
Διεύθυνση:
Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
T.K.: 69100 Κομοτηνή

Ώρες Επικοινωνίας: Δευτέρα 16:00-18:00 και Πέμπτη 14:00-16:00

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ