Τσίντζος Παναγιώτης

• Διδακτορικό Δίπλωμα, 2009
Τίτλος διατριβής: “Public Debt Management: A Theoretical and Empirical Analysis” Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ma., 2004
Τίτλος διατριβής: “Efficiency Wage Theory: critics and extensions”
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

• Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας, 2001
Τίτλος διατριβής: “Institutional influences in industrial businesses in Magnesia”
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βαθμίδα: Λέκτορας

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο:
Μακροοικονομική

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
• Μακροοικονομικά
• Δημόσιο χρέος
• Δημοσιονομικοί κανόνες
• Ενδογενής οικονομική μεγέθυνση

Τρέχουσα Ερευνητική Δραστηριότητα:
• Εξωτερικό/εσωτερικό δημόσιο χρέος και οικονομική μεγέθυνση
• Δυναμικές συνέπειες δημοσιονομικών κανόνων επενδύσεων και φορολογικών σχημάτων

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 2531039566
E-mail: ptsintzos at gmail.com
Διεύθυνση:
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή 69100

Ώρες Επικοινωνίας:
Πέμπτη 13:00-14:00, Παρασκευή 9:00-10:00

Διδασκόμενα Μαθήματα:
• Προπτυχιακά
Οικονομική Πολιτική

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:
“Economic growth in Greece: the cost of a failed adjustment programme”, 2013 Applied Economics Letters vol. 20, no. 11, pp 1076–1080,, with T. Efthimiadis and S. Papaioannou
“The Internal-External Debt Ratio and Economic Growth”, 2012 Economics Bulletin, vol. 32 no. 1 pp. 941-951, with T. Efthimiadis
“Public Investment Rules and Indeterminacy”, 2012 Economics Bulletin, vol. 32 no. 1 pp. 7-15
“Uncertainty in the Public Debt Market and Stochastic Long-Run Growth”, Economic Modelling, January 2011, vol. 28, no. 1-2, pp. 67-73 with T. Dergiades,

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ