Δρ. Χαράλαμπος Βλάδος

Σπουδές
• Διδακτορικό Δίπλωμα 2004
Τίτλος διατριβής: «Η δυναμική του τριγώνου Στρατηγική, Τεχνολογία και Μanagement: Η ένταξη των Ελληνικών Επιχειρήσεων στην Παγκοσμιοποίηση , Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Universite de Paris X, Nanterre, Γαλλία
• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 1992
Τίτλος Διατριβής: «Βιομηχανικές Πολιτικές και Στρατηγικές των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων στους τομείς Βάσης-Βιομηχανία Υλικών, στην Ευρώπη» , Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Universite de Paris X, Nanterre, Γαλλία
• Πτυχίο Οικονομικών 1989
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βαθμίδα: Λέκτορας
Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο: Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
• Δυναμική της Ανάπτυξης & Παγκοσμιοποίηση.
• Οικονομική της Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητα.
• Εταιρική Στρατηγική Ανάλυση & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός.
• Διαχείριση Γνώσης & Αλλαγής.
• Εξελικτική Βιομηχανική Οικονομική (Evolutionary Industrial Economics).
• Δυναμική του Ανταγωνισμού & Βιομηχανική Οργάνωση.
• Πολυεθνικές Επιχειρήσεις στην Βαλκανική και Ελληνική Βιομηχανία: Ειδίκευση στον κλάδο Τροφίμων και Ποτών.
• Σχεδιασμός Marketing & Εμπορικές Πολιτικές.

Τρέχουσα Ερευνητική Δραστηριότητα:
Παγκόσμια Κρίση, Επιχειρηματική Προσαρμοστικότητα και Διαχείριση Αλλαγής

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο:
E-mail : vlad.coop@gmail.com
Διεύθυνση:
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή 69100

Ώρες Επικοινωνίας:
Δευτέρα 12.00-14:00, Τρίτη 12:00-14:00

Διδασκόμενα Μαθήματα:
Προπτυχιακά
Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι
Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ
• Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
• Οικονομική Πολιτική
• Οικονομικοί και Πολιτικοί Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
Μεταπτυχιακά
• Παγκοσμιοποίηση (Τμήμα Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Νομική Σχολή, Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ι. ΒΙΒΛΙΑ
1. ΒΛΑΔΟΣ Χ.Μ., (2006), Η Δυναμική της Παγκοσμιοποίησης και οι Επιχειρήσεις στην Ελλάδα, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα.
ΙΙ. Δημοσιεύσεις ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
1. «Η Δυναμική της Παγκοσμιοποίησης κι η Νέα Προβληματική της Τοπικής Ανάπτυξης: Στοιχεία για την σύσταση Μηχανισμών Ενίσχυσης του Καινοτομικού Δυναμικού των Τοπικών Παραγωγικών Συστημάτων», Χ.Μ. Βλάδος, στο Συλλογικό Έργο Ειδικά Θέματα Ανάπτυξης σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές (ΛΕΠ), ΕΚΔΟΣΕΙΣ GUTENBERG, 2007.

ΙΙΙ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
1. «The Search of Competitiveness and the Entrepreneurial Evolution in a Global Environment: Toward a new approach of Development Dynamics based on the case of Greek Productive System», Ch.M. Vlados, Journal of Management Sciences and Regional Development, Issue 8, January 2012.
2. «Development Dynamics in South-Eastern Europe: The Challenge of the New Paradigm of Cooperation», Ch.M. Vlados, Middle East FORUM, Issue 6, December 2007.
3. “The Insertion of Greek Firms into Globalization: The Dynamics of the Triangle of Strategy, Technology and Management”, Ch.M. Vlados, Tome of proceedings of International Conference: “Managing Global Trends and Challenges in a Turbulent Economy”, University of the Aegean, Department of Business Administration, October 2005.
4. “International restructuring dynamics of competitive advantages”, Ch.M. Vlados, Middle East FORUM, Issue 1, 1996, pp.: 233-252.
5. “Development dynamics in Southern Europe”, I.Spilanis & Ch.M.Vlados, Studies in Regional & Urban Planning, Issue 3, 1994, pp.: 301-316.

ΙV. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
1. ΒΛΑΔΟΣ Χ.Μ., (2007), «Βασικά Στοιχεία Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης», ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ, Αθήνα.