Ανταλλαγή Φοιτητών

Πρόγραμμα ERASMUS

Για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 προβλέπονται συνολικά 15 θέσεις, ως εξής:

Χώρα Ίδρυμα [Κωδικός] Τμήμα Θέσεις Προϋποθέσεις
Σουηδία University of Gävle[S GAVLE01] Department of Business Administration and Economics 4 Αγγλικά
Σλοβενία University of Ljubljana[Sl LJUBLJA 01] Faculty of Economics 5 Αγγλικά
Γαλλία Université Montpellier 1[F MONTPEL01] Faculté des Sciences Economiques 2 Γαλλικά
Ρουμανία VALAHIA University of Targoviste [RO TARGOVI01] Faculty of Economic Sciences 2 Αγγλικά
Πολωνία Jagiellonian University [PL KRAKOW01] Faculty of Management and Social Communication, Institute of Economics and Management 2 Αγγλικά
Σύνολο 15  

Η διάρκεια της ανταλλαγής είναι για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, και μπορεί να είναι είτε το χειμερινό είτε το εαρινό, κατ’ επιλογή του φοιτητή.

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το σχετικό έντυπο.